Jos Baeten had van jongs af aan de plantenkriebel te pakken. De tuinbouwschool was dus een voor de hand liggende keuze waarna hij aan de slag ging op de kwekerij van zijn vader. Het huwelijk met Annie, de dochter van een witloofkweker, zette de realisatie van een eigen kwekerij in een stroomversnelling. Tijdens oktober 1986 gingen de eerste planten over de toonbank bij de gloednieuwe kwekerij in Booischot, Tuincentrum Baeten.

Kwaliteitsvolle pot- en kluitplanten

Gedurende de eerste jaren lag de focus voornamelijk op vollegrondteelten, zoals coniferen en rozen. De stijgende vraag naar potplanten leidde meteen tot de aanleg van een nieuw containerveld. Op deze manier breidde het aanbod van het tuincentrum zich snel uit.

Jos en Annie kregen samen twee kinderen die de ‘goesting’ in planten duidelijk overerfde. Dochter Karen die na haar opleiding tuinbouw afstudeerde als tuin- en landschapsarchitect, neemt nu binnen het bedrijf het particuliere gedeelte voor haar rekening. Zoon Bert volgde eveneens een tuinbouwopleiding en een specialisatie in tuinbouwtechnieken. Hij bouwde de boomkwekerij verder uit met een doordachte ecologische visie.

Het familiebedrijf heeft zich in de loop der jaren toegespitst op kwaliteitsvolle pot- en kluitplanten voor zowel particulier als groothandel.

De bedrijfsfilosofie van Tuincentrum Baeten

Een gezonde plant groeit alleen maar op een gezonde bodem. Dit houdt in:

  • een hoog humusgehalte;
  • veel organisch materiaal;
  • veel biologisch leven in de grond;
  • een evenwichtige aanwezigheid van mineralen en er voor te zorgen dat de juiste plant op de juiste bodem kan groeien.

Onze planten, in volle grond, worden steeds op ruime afstand van elkaar gekweekt waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de onkruidbestrijding op machinale wijze worden uitgevoerd en blijft chemische bestrijding minimaal.

De keuze van groenbemesting baseert zich op diverse pijlers: zo is er in eerste instantie de verbetering van de bodemkwaliteit en daarnaast eveneens de positieve invloed op de bloemkwaliteit. Laatst vernoemde factor zorgt er namelijk voor dat nuttige insecten zo optimaal kunnen gedijen.

Zelfs de terreinafbakening van de kwekerij levert een bijdrage aan het waardevolle ecosysteem doordat er uitsluitend voor houtkanten en bloemende hagen wordt gekozen.

Om goed op de hoogte te zijn van wat er op de kwekerij leeft, wordt er gebruik gemaakt van feromonen vallen. Met enige trots kunnen we zeggen dat sinds enkele jaren geen chemisch middel meer werd ingezet ter bestrijding of preventie van ziekten of plagen.

Bemesting met organische meststoffen

Bemestingen gebeuren uitsluitend met organische meststoffen. Ze leveren een langere werking op en zijn natuurvriendelijker. Verder stimuleren ze de grondkwaliteit op positieve wijze wat de werkzaamheid van hun effect verlengt.

Omdat onkruid gemakkelijk in losse en vruchtbare grond kiemt vond er een aanpassing plaats binnen de potteelt. De potgrond van de planten wordt bovenaan afgedekt met kokosmatjes waardoor het voor onkruid minder evident is om te wortelen. De essentiële opname van voedingsstoffen en water ondervindt hier op geen enkele manier hinder door. Vaak zijn kleine ingrepen of eenvoudige aanpassingen een basis voor een werkend ecosysteem, waar zowel natuur, de planten als de mens baad bij heeft.

Ons assortiment

Het volle grond assortiment bestaat voornamelijk uit:

  • sierheesters
  • haagplanten
  • veren
  • solitairs
  • vormplanten en dit in tal van maten.