Tuincentrum Baeten respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn in veilige handen. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. De persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Wij hebben deze persoonlijke informatie nodig om uw bestellingen zo vlot mogelijk uit te voeren. Klantgegevens worden enkel gebruikt tot uitvoering van onze kerntaken zijnde offertes, bestellingen, reservaties, aanbiedingen, nieuwsbrief, enz.

Uzelf kan zich ook steeds verzetten tegen het opsturen van mailing, voorstellen, infobrieven, enz. via E-mail of onderaan definitief uit te schrijven op de nieuwbrief zelf.

Tuincentrum Baeten kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij dataproblemen veroorzaakt door externe factoren.