Ons bedrijf is steeds in beweging naar een mooie balans tussen kweek en een ecologische bijdrage/kleine inpakt. We zoeken en proberen steeds nieuwe dingen. We streven vooral naar manieren om onze kweekwijze zo ecologisch als mogelijk te maken. In de loop der jaren is een grote kennis opgebouwd, vooral naar het aantrekken van nuttige insecten. Deze zorgen voor de bestrijding van plagen. Door een systeem op te bouwen, waardoor de nuttigen steeds in de buurt zijn, is een plaag meestal snel uit zichzelf opgelost. Door het planten van hagen en natuurlijke schermen, voorzien we bufferplaatsen voor het schuilen van vogels, egels, … . Zij zorgen dan weer voor de balans naar kevers, rupsen, … Ook het esthetische aspect wordt hiermee niet vergeten. De grasbanen in de kwekerij zorgen voor een goede infiltratie van het regenwater. Tussen de planten zorgen ze dan weer dat er geen onkruid kan groeien. Bemestingen gebeuren steeds op maat van de plant. We hebben ervoor gekozen om meststoffen te gebruiken die niet uitspoelen. Hierdoor kan de plant optimaal de voeding opnemen. En zal er geen stikstof of andere reststoffen in het overtollige water terecht komen. Water is superbelangrijk. Het is de bedoeling om een gesloten systeem te bekomen. Het opvangen hergebruiken van het regenwater is de beste manier om kwaliteitsvolle planten te kweken. Op termijn is het de bedoel om een wadi aan te leggen, zodat het grondwater ook op pijl kan blijven. In de volle grond wordt er als voorteelt steeds gewerkt met groenbemester. Dit zijn gewassen die sterk bloeien en hierdoor nectar aanleveren. Op het einde van het groeiseizoen, worden ze ondergewerkt, om voeding en structuur te leveren aan de nieuwe aanplant. Een juiste bodem zorgt voor een goede plant-start en sterkere planten.

Vaak is het door kleine ingrepen of eenvoudige aanpassingen te doen,
een basis gelegd voor een werkend ecosysteem,
waar zowel natuur, de plant en de mens baat bij heeft.